DỰ ÁN cho
RỪNG CỦA CHÚNG TA
Chiến dịch tạo rừng
và vườn ươm các giống quý hiếm của
Mary&May 


    


Không gây hại cho thiên nhiên
và khôi phục một thiên nhiên khỏe
mạnh hơn về lại cho con người.


Mary&May hợp tác cùng Triple Planet để thực hiện dự án tạo rừng,
trồng cây non trong vườn ươm thông qua dự án nhận nuôi cây cảnh.
Chúng tôi không chỉ đóng góp vào việc trồng rừng, mà còn góp phần bảo tồn tính đa dạng sinh học,
đang trở thành chủ đề toàn cầu thông qua ươm mầm những giống cây quý hiếm ở Hàn Quốc.


Chúng tôi tin vào giá trị của
vẻ đẹp khỏe mạnh, cùng sinh tồn.
 Mary&May tạo ra thói quen lành
mạnh vì môi trường và con người,
và vì tất cả chúng ta,

    


đồng thời,
chúng tôi đi đầu trong sự
thay đổi bền vững.


Mary&May Brand Introduction Download


Company Name : AIDKOREA COMPANY INC.
Ye-Jeon Building 7F, 32, Olympic-ro 35da-gil, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea (Postal Code) 05510
CEO & Founder : KYUTAE CHO / TEL : 02-6952-7897 / FAX : 070-4325-0702
CS Center : Monday - Friday : 10:00 am to 5:00 pm (KST)


Copyright ©마리엔메이/Mary&May. All rights reserved.